ฝ่ายพระธรรมนูญ
ฝ่ายพระธรรมนูญ

 

 

 

ภารกิจ

         มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ดำเนินการสืบสวน และสอบสวนคดี ตามคำสั่ง พิจารณา และเสนอ ความเห็นทางกฎหมาย ตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของกรมการพลังงานทหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจ และหน้าที่ของนายทหารพระธรรมนูญ มีหัวหน้านายทหารพระธรรมนูญ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 

 

    ฝธน.พท.ศอพท.    
   
   
 
   
   
 
   
   
   
         

 

 

 

 

พ.ท.หญิง สุภาวดี  เรียงเรียบ
หน.นธน.ฝธน.พท.ศอพท.

 

 

 

ร.ต. พชรัล ครุชเวโช
นธน.ฝธน.พท.ศอพท.


 
นางสาว พัชราภรณ์ ประเมโท
ฝธน.พท.ศอพท.

 

 

 

 

หน้าแรก > หน่วยขึ้นตรง > ฝ่ายพระธรรมนูญ