ตราประจำหน่วยงาน
โลโก-กรม003-Converted-(1).pngกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร