กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร

          พลเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร โดยมี พลตรี สุกิจ สุเมธาศร รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นผู้แทน กรมการพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 1300


002003004005