หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธี รับ – ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชา กรมการพลังงานทหาร

          พลโท ไพบูลย์  วรวรรณปรีชา รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ พลโท ภัทรพล ภัทรพัลลภ เจ้ากรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร


001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014