หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และศูนย์ฝึกฯ (เชียงใหม่)

          พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และศูนย์ฝึกฯ (เชียงใหม่) ในระหว่างวันที่ 11 ถึง 12 พฤศจิกายน และเป็นประธานในการเปิดการเจาะหลุมปิโตรเลียม FA-BT-64-11 หลุมที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


S__72228873 S__72228874 S__72228872 S__72228870 IMG_4392 IMG_4388