กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

รองปลัดกระทรวงกลาโหม กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล และเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ ศพปน.พท.ศอพท. ,ศฝปท.พท.ศอพท.(เชียงใหม่) และ สถานีวิทยุกระจายเสียง พท.ศอพท.(เชียงใหม่)

          พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม พบปะกำลังพล และเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการพลังงานทหาร จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565

001002003004005006007008010011012