กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

รองปลัดกระทรวงกลาโหม กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง

          พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน และแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

001005006007008009