หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

จก.พท. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ที่ได้กรุณาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศพปน.พท. และตรวจพื้นที่ก่อสร้าง

 พล.ท. ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา จก.พท. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ที่ได้กรุณาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศพปน.พท. และตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง (ลำน้ำฝาง) ณ ศพปน.พท. อ.ฝาง จว.ช.ม. เมื่อ 28 ก.พ.63


001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011