หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะกำลังพล ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

          พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม
และพบปะกำลังพล ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
เมื่อเวลา ๐๙๔๕ และในเวลา ๑๔๓๐ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลศูนย์ฝึก ศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร (เชียงใหม่) อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
โดยมี พลโท ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมการพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๓


006 008 009 010 011 015 016 017 020