กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เจ้ากรมการพลังงานทหาร พบปะกำลังพล มอบเจตนารมณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล พท.ศอพท.

     พลโท อภิชาติ ไชยะดา เจ้ากรมการพลังงานทหาร พบปะกำลังพล มอบเจตนารมณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลกรมการพลังงานทหาร พร้อมถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (VDO CONFERENCE) ไปยัง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังานหทาร, ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 1330

002003004005006