หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และศูนย์ฝึกฯ (เชียงใหม่)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช
ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพลังงานทหารครบรอบ ๖๗ ปี
พิธี รับ – ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชา กรมการพลังงานทหาร
รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะกำลังพล ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
จก.พท. เดินทางเป็นประธานเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ศพปน.พท. ครบรอบปีที่ 64 และเป็นประธานในพิธี ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียนอายุราชการ ศพปน.พท.
พท.ศอพท.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พท.ศอพท.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เจ้ากรมการพลังงานทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนังงานราชการ และพนักงานกรมการพลังงานทหาร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
จก.พท. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ที่ได้กรุณาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศพปน.พท. และตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
 
1
|
|