กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
82611117_2785002371565431_1336993799934574592_o.jpg