เจ้ากรมการพลังงานทหาร มอบข้าวสารให้กับกำลังพลกรมการพลังงานทหาร
รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร และศูนย์ฝึกฯ (เชียงใหม่)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในวันปิยมหาราช
พล.ต.ตฤณ โชติกะตาม รอง จก.พท.ศอพท.(๒) ได้นำกำลังพล พท.ศอพท. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อ ๙ ต.ค.๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้กรุณาเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา พท.ศอพท.ครบรอบปีที่ ๖๗ โดยมี พล.ท.ภัทรพล ภัทรพัลลภ จก.พท.ศอพท. ให้การต้อนรับ ณ บก.พท.ศอพท. เมื่อ ๗ ต.ค.๖๓ โดยในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านปิโตรเลียมของ พท.ศอพท.
รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชาให้กับ เจ้ากรมการพลังงานทหาร
คู่มือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐
 รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพล ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
จก.พท. เดินทางเป็นประธานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศพปน.พท. ครบรอบปีที่ 64 และเป็นประธานในพิธี ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียนอายุราชการ ศพปน.พท.
พท.ศอพท.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน หรือพนักงานราชการ หรือบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร
พท.ศอพท.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานดีเด่น
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน
พท.ศอพท.มองเครื่องบริโภค แอลกอฮอล์ชนิด spray ให้แก่ชุมชนสมประสงค์ 5
dedprocurement.net | 8/5/2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
พท.ศอพท. รับผิดชอบสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Qurantine) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์
พล.ท.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมการพลังงานทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานกรมการพลังงานทหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร
พล.ท. ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา เจ้ากรมการพลังงานทหาร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กำลังพล พท. เพื่อช่วยเหลือกำลังพลในช่วงสถานการณ์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด-19           ณ.บก.พท. เมื่อ 22 มี.ค.63
จก.พท. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. ที่ได้กรุณาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศพปน.พท. และตรวจพื้นที่ก่อสร้าง
รองนายกรัฐมนตรี ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการเจาะ (SPUD) หลุมเจาะน้ำมันดิบ FA-MP-63-
เมื่อ 3 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา จก.พท.ศอพท. เป็นประธานในพิธีเปิดการเจาะ (SPUD) หลุมเจาะน้ำมันดิบ FA-BR-63-05 ประจำปีงบประมาณ 2563
.
.
.
วันจันทร์ที่ 18 ก.พ.62 พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ร.น. รอง ปล.กห.(2) เป็นประธานในพิธีเปิดการเจาะ (SPUD) หลุมเจาะน้ำมันดิบ FA-NY-62-11 พร้อมทั้งมอบผ้าห่มนวมกันหนาว และเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสัก
PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหน่วย 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตร
.
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ได้กรุณาเป็นประธาน ในพิธีมอบ ระบบผลิตไฟฟ้า และสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ วัตต์
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mobile water pumping and solar cell electrical generation system (PV mobile)
Kraftwerk  portable  power plant   Your Freedom of Power
กรมการพลังงานทหาร ได้ส่งกำลังพล กองการกลั่นปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหาร จำนวน ๙ นาย เข้าร่วมฝึกการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคการกลั่นในช่วงการซ่อมบำรุงประจำปี (Shut down)
กรมการพลังงานทหาร ร่วมกับ กรมการอุตสาหกรรมทหาร    และ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ได้นำบุตรหลานข้าราชการ และลูกจ้าง ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ Musium Siam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-