กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญบัตร และนายทหารประทวน ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร

พลโท อภิชาติ ไชยะดา เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญบัตร และนายทหารประทวน ณ กรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

001002003004005006007008009010011012013014