เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
.
 
          พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี  เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร เมื่อวันพุธที่ ๖ พ.ค.๕๘

001 002 003 004 005