รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๑ นาย ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร
.
 
          พลตรี ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี  รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๑ นาย ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๕­๘
 

001-(1) 002 003 004