หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พท.ศอพท. ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓ 
โดยมี พล.ท.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา จก.พท.ศอพท. เป็นประธาน เมื่อ ๒๔ ก.ค.๖๓


004 008-(1) 010 014 017 019 022 028 034 056 057