หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

พท.ศอพท. รับผิดชอบสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Qurantine) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์

พท.ศอพท. รับผิดชอบสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Qurantine) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันท่ี ๒๔-๒๕ เม.ย.๖๓ โดยรับผู้เดินทางจาก ประเทศอินเดีย และญี่ปุ่น


659322 659328 S__6873126 S__6873130 S__25026661 รปภาพ1 รปภาพ2 รปภาพ3