กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

เจ้ากรมการพลังงานทหาร นำคณะผู้บังคับบัญชา ของ กรมการพลังงานทหาร เยี่ยมแนะนำ และประสานการปฏิบัติ กับผู้บริหารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

          พลโท อภิชาติ ไชยะดา เจ้ากรมการพลังงานทหาร นำคณะผู้บังคับบัญชา ของ กรมการพลังงานทหาร เยี่ยมแนะนำ และประสานการปฏิบัติ กับผู้บริหารของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยมี นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้การต้อนรับ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 1000

002003004005