หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พล.ต.ตฤณ โชติกะตาม รอง จก.พท.ศอพท.(๒) ได้นำกำลังพล พท.ศอพท. ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อ ๙ ต.ค.๖๓ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


บรจาคโลหต-สภากาชาดไทย-9-ต-ค-63_๒๐๑๐๐๙_0 บรจาคโลหต-สภากาชาดไทย-9-ต-ค-63_๒๐๑๐๐๙_1 บรจาคโลหต-สภากาชาดไทย-9-ต-ค-63_๒๐๑๐๐๙_2 บรจาคโลหต-สภากาชาดไทย-9-ต-ค-63_๒๐๑๐๐๙_3