ข่าวกิจกรรมหน่วย
เจ้ากรมการพลังงานทหาร มอบข้าวสารให้กับกำลังพลกรมการพลังงานทหาร
การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานดีเด่น
พท.ศอพท.มอบเครื่องบริโภค แอลกอฮอล์ชนิด spray ให้แก่ชุมชนสมประสงค์ 5
พท.ศอพท. รับผิดชอบสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Qurantine) ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ณ กองบัญชาการกรมการพลังงานทหาร
จก.พท. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กำลังพล พท.
เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
การฝึกอบรมทฤษฏีและการซักซ้อมดับเพลิง ภายในกรมการพลังงานทหาร
 
1
|