• ผอ.ศอพท. เป็นประธานเปิดการเจาะ (SPUD) หลุมเจาะน้ำมันดิบ FA-B...
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภ...
 • พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์บาทสมเด็จพระจุล...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี เนื่...
 • พิธี รับ – ส่ง หน้าที่และการบังคับบัญชา กรมการพลังงานทหาร
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และพบปะกำลังพล...
 • จก.พท. เดินทางเป็นประธานเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ศพปน...
 • พท.ศอพท.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...
 • พท.ศอพท.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ...
 • เจ้ากรมการพลังงานทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนังงานราชการ และพนั...
 • เจ้ากรมการพลังงานทหาร มอบข้าวสารให้กับกำลังพลกรมการพลังงานทห...
 • การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสว...
 • พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเ...
 • เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และใบประกาศเ...
 • พท.ศอพท.มอบเครื่องบริโภค แอลกอฮอล์ชนิด spray ให้แก่ชุมชนสมปร...
 • พท.ศอพท. รับผิดชอบสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Qurantine) ณ โ...
 • พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย ณ กองบัญชาการกรมการ...
 • จก.พท. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กำลังพล พท.
 • เจ้ากรมการพลังงานทหาร เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบั...
 • การฝึกอบรมทฤษฏีและการซักซ้อมดับเพลิง ภายในกรมการพลังงานทหาร