กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy Department
กิจกรรมผู้บังคับบัญชา